top of page

Agencija za mobilnost i programe EU odobrila projekt Videotality

Projekt Videotality temelji se na primjeni suvremene tehnologije za produkciju i uređivanje video uradaka. Video je danas jedan od najpopularnijih i najrasprostranjenijih medija, a moguće ga je proizvesti koristeći samo pametni telefon. Korištenjem društvenih mreža moguće je podijeliti video sa velikim brojem primatelja nevjerojatnom brzinom. Da bismo naučili kako proizvesti kvalitetne video uratke i koje alate koristiti za uređivanje i dijeljenje poslat ćemo tri osobe na stručno usavršavanje u Kulturring u Njemačku. Kulturring je nevaldina organizacija sa sjedištem u Berlinu ali koja je aktivna u brojnim Europskim projektima vezanim za produkciju filmova i uređivanje video materijala. Stečena znanja primijenit ćemo da bi proširili svijest o ulozi medija te potakli građanstvo na kritičko promišljanje, refleksiju i aktivno korištenje i produkciju video uradaka te da bismo se osposobili za kvalitetniju produkciju video matrerijala što nam se pokazalo neophodno prilikom provođenja projekta međunarodnoe suradnje. Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu

Europske komisije. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page