top of page

Odobren nam je projekt Having A Theatre Inside

Having A Theatre Inside: An Attempt Of Revendication Of The Theatre Pedagogy Innovative Concepts Of Theatre For Children je multilateralno strateško partnerstvo u okviru programa Erasmus+.

Dramski odgoj je u obrazovnim sustavima mnogih država često ograničen priremu priredbi i školskih igrokaza koji se pripremaju za nastupe i natjecanja, odaske u kazalište ili slučajnu upotrebu. Ovim projektom želimo unijeti nove elemente dramskog odgoja u našu praksu kroz razmjenu iskustava i zajednička stručna usavršavanja.

Osnovni ciljevi projekta su:

1. Unaprjeđenje kvalitete ranog odgoja i obrazovanja kroz implementaciju inovativne prakse.

2. Poticanje odsobnog rasta i razvoja transverzalnih vještina naših učenika.

Specifični ciljevi su:

1. Otkrivanje novih kazališnih oblika.

2. Poticanje učenika na izražavanje kazališnim jezikom.

3. Međusobno stručno usavršavanje učitelja radi implementacije raznovrsnih kazališnih oblika.

4. Objavljivanje knjige sa materijalima za provođenje dramskog odgoja u praksi.

5. Poticanje i pružanje podrške učiteljima u primjeni tih primijera.

6. Promicanje zajedničkih postignuća i načina vrednovanja.

U projekt su uključene škole zaličitih razina iz Litve, Turske, Portugala i Bugarske, a koordinator projekta je škola iz Poljske. Naša udruge je partner, a zaduženi smo za metodološku pripremu tečajeva i materijala koji se odnose na dramski odgoj.

Projekt će se realizirati od 1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2017. a ključuje zajedničke treninge učitelja i razmjene učenika. Za više novosti o projektu pratite naše stranice!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page