top of page

Info dani Agencije za mobilnost i programe EU vezani za program Erasmus+

Naše članice Snježana Lančić-Prpić i Adrijana Knežević sudjelovale su na info danima vezanim za novi program EU u području obrazovanja, Erasmus+.

Erasums+ je do sada najveći program EU namijenjen obrazovanju, a podrazumijeva formalno, informalno i neformalno obrazovanje. Naslijednik je Programa za cjeloživotno učenje i temelji se na istim principima sa povećanim naglaskom na prevenciju ranog napuštanja škole i povećanje broja osoba za završenom visokom stručnom spremom a sve sa ciljem smanjenja broja nezaposlenih u Europi.

Udruga će od ove godine aktivno sudjelovati u programu prije svega u smislu usavršavanja kadrova, ali postoji i mogućnost ostvarivanja strateškog partnerstva sa srodnim europskim organizacijiama.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page