top of page

5. FeDOr 2014


Festival je prvi put održan 2010. godine, kao realizacija inicijative i angažmana članova Hrvatske udruge pripovjedača „Pričalica“. Utemeljen je na edukativnoj i afirmativnoj komponenti. Svojevrsna je smotra multimedijalnog stvaralaštva djece i mladih.

Festivalom želimo doprinijeti razvoju i popularizaciji dramskog odgoja, te ukazati na pozitivan učinak te aktivnosti u svim područjima ljudske djelatnostima Iz godine u godinu povećavati broj sudionika, omogućiti mladima da korisno provedu slobodno vrijeme kroz stjecanje znanja i razvijanje sposobnosti i vještina, primjenjujući dramske tehnike i metode i zainteresirati što veći broj mladih za kreativan stvaralački rad.

Modele primijenjenog kazališta preporučamo djelatnicima kulturnih, odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova / poželjno je i svih ostalih struktura i dobnih skupina / ; kako bi se kazalištem bavili ili ga jednostavno-voljeli, kako bi naučeno primijenili u nizu nastavnih područja/ još dok je radio kao seoski učitelj, književnik Mato Lovrak, govorio je o mogućnostima kazališta u nastavi /, ili za poticanje spontane dječje igre ili jednostavno kao „ kazalište za društvene promjene“.

Cilj festivala je promicanje dramskog odgoja, poticanje djece i mladih na sudjelovanje u procesu odgoja kroz dramu. Umrežavanje pojedinaca, institucija i organizacija koje se bave, odgojno-obrazovnim i kulturno-umjetničkim djelatnostima,te organizacijama kojima su aktivnosti usmjerene djeci i mladima. Festival je osmišljen kao serija predstava, radionica i prezentacija.

Obrađujući sadržaje koji se temelje na povijesnim činjenicama dati doprinos kulturno-turističkom razvoju.

Korisnici projekta

Učenici, nastavnici, studenti, odgajatelji, profesori, psiholozi, djelatnici u zdravstvu, dramski pedagozi, glumci, lutkari, knjižničari, kustosi i etnolozi, djelatnici u turizmu i svi ostali.

Ove godine ćemo pod nazivom „Vremeplov-tragovima Bele IV“ , tehnikom“ procesne drame“ strukturirati povijesnu činjenicu proglašenja Gradeca ( svjetovnog dijela današnjeg Zagreba) slobodnim kraljevskim gradom, godine 1242.

Kroz sedam dana u radu sa polaznicima postavit ćemo ulični performans za koji vjerujemo da će biti u kulturno-turističkom smislu prvorazredni događaj.

U radu ćemo se koristili dramskim tehnikama i metodama: igrom, improvizacijom, borbama na sceni, tijelom u pokretu, ritamom i glasom, vođenom fantazijom…!

Kada pročitamo dio povijesti gradova Virovitice, Raba i Zagreba saznajemo da je pred nama nepregledan prostor sa nebrojeno mogučnosti za suradnju.

„Hrvatsko-Ugarski kralj Bela IV više godina boravi na Rabu sklonjen pred navalom barbarskih plemena sa istoka. Kako je Grič trebalo proglasiti slobodnim kraljevskim gradom, kreće na put, ali zaustavlja se u Virovitici, tada već osam godina slobodnom gradu i dokumentom Zlatna bula proglašava Grič (ili Gradec , današnji Zagreb) slobodnim gradom“.

PROGRAM

FeDOr „Revija!

Dramske radionice: mjesto održavanja- Kazalište Virovitica

1.Forum kazalište; voditelj Ivan Slavić; vrijeme održavanja 07.06. 2014. 10-12 sati

2. Glas-tijelo-gluma; voditeljice Valentina Vargović i Martina Žagar pod mentorstvom Snježane Lančić-Prpić; vrijeme održavanja: 08.06.2014. 10-12 sati

Predstave :

07.06.2014. mjesto održavanj- Kazalište Virovitica

18:00 sati – „Zaljubljeni mačak“, „Ocjene“ „Mala Kopriva“- Dramski studio Suhopolje

19:00 sati – „Fantastične priče“ – Dramski studio Kazališta Virovitica

FeDOr „Ulična revija“ 19. – 26.07.2014.

„ Vremeplov“ mjesto održavanja Virovitica-Rab

Direktorica festivala Snježana Lančić-Prpić

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page