top of page

Radionica procesne drame u okviru projekta By Fairy Tales To Reality - Conflict Resolution

Udruga je u suradnji sa školom provela radionicu procesne drame pod nazivom Crash Landing On A Desert Island. Tema radionice je buđenje na pustom otoku nakon pada aviona, a učenici su suočeni sa nizom izazova na koje trebaju pronaći rješenja da bi se spasili. Cilj radionice je razvijanje mašte i suradničkog timskog duha. Istu radionicu proveli su i naši partneri u Rumunjskoj.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page