top of page

Poziv na završnu diseminaciju projekta Coaching and Guidance of Women Victims of Domestic Violence

U petak 29 ožujka 2019 u kazalištu Virovitica u 18 sati održat će se završna diseminacija projekta Coaching and Guidance of Women Victims of Domestic Violence Udruge Pričalica financiranog od EU u okviru kljucne akcije 1 programa Erasmus+. Voditeljice projekta, glumica i dramska pedagoginja Snježana Lančić i socijalna pedagoginja Suzana Sokele predstavit će rezultate rada ostvarene u okviru projekta.

Ovom prilikom pozivamo naše članove, partnere i sve zainteresirane. Voditeljice će predstaviti svoja iskustva sudjelovanja na strukturiranom tečaju te iskustva primijene kombinacije pripovijedanja i coachinga u radu sa ranjivim skupinama ženama žrtvama nasilja i ostalim ranjivim skupinama.

Coaching je metoda koja polazi od pretpostavke da svaka osoba posjeduje vještine koje su joj potrebne da dosegne svoj cilj te nudi načine prelaženja preko prepreka u ostvarenju tog cilja. Kombinacijom coachinga i pripovijedanja možemo osnažiti kapacitet ranjive skupine da stekne uvid u priče koje same sebi govorimo o vlastitim iskustvima da bi stvorili pozitivniju sliku o istim iskustvima ili sebi samima.

Sudjelovanje na predstavljanju je besplatno i otvoreno za sve zainteresirane bez prethodne prijave.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page