top of page

Snježana Lančić i Suzana Sokelena treningu Coaching and Mentoring u Soveratu u Italiji

Glumica i dramska pedagoginja Snježana Lančić i socijalna pedagoginja Suzana Sokele sudjelovale su u okviru projekta Coaching and Guidence of Women Victims of Domestic Violence na strukturiranom tečaju na temu Coaching and Mentoring u Soveratu u Italiji. Sudionice projekta su svojim sudjelovanjem stekle teorijska znanja iz područja konstruktivističke teorije te su razvile vještine coachinga i peer coachinga. Razvile su i vještine aktivnog slušanja i ispitivanja za stvaranje novih perspektiva te vještine svjedočenja i eksternalizacije i konstrukcije alternativnih priča. Osim toga razvile su vještine komunikacije na engleskom jeziku te vještine rada i suradnje u međunarodnom okruženju.

Organizatori tečaja iz talijanske organizacije JUMP upoznali su sudionike sa osnovama metoda coaching i mentoring i peer coaching. Neke druge primijenjene metode bile su kratka teorijska predavanja, individualni rad, radu u paru, rad u manjim skupinama, plenarne diskusije, radionice i tembuidling aktivnosti. Osim toga tečaj je sadržavao program umrežavanja radi razvoja potencijalnih KA2 partnerstava, društveni i kulturni program.

Ovaj projekt temelji se na razvoju vještina za primjenu coaching metoda u radu sa ženama žrtvama nasilja u obitelji a provodi se u okviru kljucne akcije 1 programa Erasmus+ u partnerstvu sa odjelom za javno zdravstvo opće bolnice Virovitica i Udrugom SOS telefon pod pokroviteljstvom Europske komisije.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page