top of page

Having a Theatre Inside na međunarodnom znanstveno-umjetničkom simpoziju u organizaciji UFZG i HCDO-


Tajnik Udruge Pričalica predstavio je u obliku poster-prezentacije projekt Having a Theatre Inside koji Udruga provodi u okviru ključne akcije 2 programa Erasmus+ na Međunarodnom znanstveno-umjetničkom simpoziju u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog centra za dramski odgoj. Simpozij pod naslovom Budućnost dramskog odgoja: kako odgovoriti na zahtjeve svjeta u kojem rastemo i živimo?; sastojao od plenarnih izlaganja, rasprava u fokus grupama, radionica i poster-prezentacija. Udruga pričalica upravo privodi kraju dvogodišnji projekt strateškog partnerstva čiji cilj je uvođenje inovacija i suradnja radi razmjene dobre prakse. Projekt je sufinanciran sa 141110.00 € od strane Europske komisije, a uključuje financiranje razmjene učenika, zajedničke treninge osoblja, transnacionalne radne sastanke i potporu organizacijama. Korz dvije godine suradnje, partneri su razmijenili iskustva dobre prakse, upoznali raznolike dramske tehnike i metode, prilagodili ih vlastitom kontekstu i dobnoj skupini sa kojima rade te su analizirali njihov učinak i recepciju. Projekt je realiziran kao serija od šest tematskih jedinica u okviru koje je svih šest partnera obrađivalo teme po izboru primjenom zadane dramske odnosno kazališne metode ili tehnike. Svaki partner bio je zadužen za edukaciju i analizu rezultata jedne tematske cijeline. Kroz ovaj projekt partneri su se osvjedočili da se od istoka do zapada i od sjevera do juga Europe, u radu sa djecom predškolske dobi do teenagera i učenika s posebnim potrebama koriste iste ili slične dramsko pedagoške metode i postupci. Osim toga uvidijeli su i da su percepcija i položaj dramskog odgoja bliske u svim partnerskim organizacijama i njihovom lokalnom i širem okruženju bez obzira na različitost kultura i povijesnog konteksta koji ih zapravo samo boje određenom nijansom. Statistički podaci iz analiza evaluacijskih uptnika svjedoče o pozitivnoj recepciji dramskog odgoja od strane učenika i predavača te se kao najveća prepreka primjeni dramskog odgoja ističe nedovoljno poznavanje dramskih tehnika i metoda nastavnog osoblja. Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page