top of page

Pričalica na tečaju u Berlinu

U okviru projekta "Videotality" Udruge Pričalica, Snježana Lančić, Josip Lančić, Tomislav Slavić i Ivan Slavić sudjelovali su prošli tjedan na tečaju "Video education and production" u Berlinu. Organizator tečaja je Kulturring, njemačka nevladina organizacija posvećena istraživanju i razvoju primjene medija u obrazovne i socijalno motivirane svrhe. Sudionici su na tečaju stekli uvid u suvremenu obrazovnu teoriju koja stavlja naglasak na ulogu i važnost medija u suvremenom životu te potiče kritičko promišljanje dostupnih medija i stvaralaštvo. Osim teorije sudionici su imali priliku razviti i tehničke vještine u rukovanju fotoaparatima i kamerama te radu sa Windows Movie Makerom, Open Shot Video Editorom i Adobe Premier Pro, što su tri softwarea za obradu i uređivanje video materijala. Od praktičnih zadataka naučili su kako snimiti foto priču, stop-motion film, kratki igrani film i kratki dokumentarni film te brijne web 2.0 alate za komunikaciju i objavljivanje sadržaja na internetu i u društvenim mrežama. Osim edukativnog dijela tečaj se sastojao i od društvenih događanja te su naši Virovitičani sudjelovali u Hrvatsko Njemačkoj kulturnoj večeri na kojoj su razmijenili iskustva i kontakte sa Njemačkim kolegama te su se pojavile ideje za buduću suradnju. Projekt "Videotality" Udruga provodi u okviru ključne Akcije 1 programa Erasmus+ financiranog od Europske Komisije preko Agencije za mobilnost i programe Europske Unije. Stečena znanja koristit će nam stvaranju profesionalnijeg izgleda nekih od naših postojećih i budućih video uradaka, a u okviru projekta još je planirano reliazirati i seriju tematskih radionica namijenjenu odraslima koje će se temeljiti na upotrebi medija te poglavito produkciji videa. Pozivamo sve zainteresirane da prate našu web stranicu za više detalja o samim radionicama i mogućnostima sudjelovanja. Ova publikacija ostvarena je uz financijsku potporu Europske komisije i odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page