top of page

Fizički teatar u Portugalu


Predsjednica Udruge, Snježana Lančić-Prpić, vodila je tim od šestero djece na kratkotrajnu razmijenu učenika u partner školu u Armamru u Portugalu. Na učeničkom kampu sudjelovali su Mihael Elijaš, Ana Cmrečnjak, Iva Slavić, Dorotea Blažinčić, Davor Tarbuk i Martina Žagar koji su zajedno sa vršnjacima iz Portugala i Turske učili o fizičkom teatru i razvijali vještine neverbalne komunikacije. Tajnik Udruge, Ivan Slavić, sudjelovao je na zajedničkom treningu osoblja također na temu fizičkog teatra, koju će u radu projektnog tima primijenjivati u naredna tri mjeseca, a koji će rezultirati dvijema izvedbama fizičkog kazališta.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page