top of page

Predstavljanje Erasmus+ projekata Udruge na sveučilištu u Zagrebu


Naš tajnik, Ivan Slavić, student je poslijediplomskog studija dramske pedagogije te je na inicijativu profesora i studenata predstavio projekte Udruge Pričalica, „Glottodrama courses for teaching foreing languages through creative drama methodology“ i „Having a Theatre Inside“ studentima i profesorima poslijediplomskog studija dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Slavić je predstavio sadržaj i dosadašnje rezultate projekata te je upoznao sudionike sa radom Agencije za mobilnost i programe EU i mogućnostima koje pruža program Erasmus+ u okviru kljčne akcije 1 i ključne akcije 2 sa kojima do sada naša Udruga ima iskustva. Nakon prezentacije pojavile su se i prilike za umrežavanje sa organizacijama kao što su Hrvatski centar za dramski odgoj, Teatar Tirena i specijalistički studij dramske pedagogije Učiteljskog fakiulteta sveučilišta u Zagrebu radi suradnje na razvoju projekata za promicanje dramskog odgoja u Hrvatskoj i unapređenje postojećih praksi.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page