top of page

Predstavljena iskustva sa tečaja Glottodrame


Snježana Lančić-Prpić, Tomislav i Ivan Slavić predstavili su iskustva stečena na tečaju Glottodrame u okviru projekta Glottodrama Courses For Teaching Foreign Languages Through Creative Drama Methodology te su najavili daljne planove za realizaciju projekta.

Naime, do kraja veljače 2016 radit će na strukturiranju tečajeva za učenje engleskog jezika pomoću kreativnih dramskih radionica. U ožujku 2016 započet će s radom dvije paralelne skupine, jedna koja će tečaj pohađati dva puta po 2 sata tjedno u večernjem terminu i jedna koja će tečaj pohađati 4 sata jedan put tjedno za vikend. Tečaj za obije skupine trajat će ukupno 40 sati u periodu od 10 tjedana, a polaznici će imati priliku naučiti ili proširiti znanje engleskog jezika potpuno besplatno.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page